Aus meiner Bibliothek
Klaus-Dieter Kreplin

A. von Livonius:
Die Bevölkerung der Kreise Stolp, Schlawe und Rummelsburg kurz nach 1700.
Ostpommersche Heimat 1939, 1.-15. Fortsetzung, Folge Nr. 10-25

Prästationstabellen 1732
Register der Personennamen
Abkürzungen und Aufbau: Ort / Kreis / Angaben vorhanden zu: B=Besitzer, E=Landbewohner


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R ST U VW X Y Z


A

Achtermaten: E 1732; Adam: E 1732; Ahlert: E 1732; Albrecht: E 1732

nach oben
B

Bahn: E 1732; Bahr: E 1732; Bahrts: E 1732; Bandemer: E 1732; Banselow: E 1732; Barske: E 1732; Barßke: E 1732; Bäter: E 1732; Bauge (Boje): E 1732; Bauje: E 1732; Baujesche: E 1732; Becker: E 1732; Beeckman: E 1732; Beeckmann: E 1732; Beencke: E 1732; Beenecke: E 1732; Beeneke: E 1732; Behlower: E 1732; Berguhn: E 1732; Berwiebe: E 1732; Bether: E 1732; Beverdorf: E 1732; Beverdorff: E 1732; Beyelahn: E 1732; Beylahn: E 1732; Billmow: E 1732; Block: E 1732; Boje: E 1732; Böje: E 1732; Bollmann: E 1732; Bolte: E 1732; Borchardt: E 1732; Borchart: E 1732; Borchert: E 1732; Borchmann: E 1732; Bornmann: E 1732; Boß: E 1732; Böttcher: E 1732; Bowentin: E 1732; Boyelahn: E 1732; Brandenburg: E 1732; Brooß: E 1732; Brooßke: E 1732; Bruhn: E 1732; Bütow: E 1732

nach oben
C

Cuje: E 1732

nach oben
D

Dähling: E 1732; Dähring: E 1732; Däling: E 1732; Danitz: E 1732; Debbarn: E 1732; Debborn: E 1732; Dedewig: E 1732; Dettbarn: E 1732; Dettbarnsche: E 1732; Diederich: E 1732; Dieterich: E 1732; Domcke: E 1732; Drewes: E 1732; Dreyer: E 1732; Dreysow: E 1732; Dubbercke: E 1732; Dubberke: E 1732; Dummer: E 1732; Dumrehse: E 1732; Dußke: E 1732

nach oben
E

Ehlert: E 1732; Elert: E 1732; Eyck: E 1732

nach oben
F

Falck: E 1732; Fischer: E 1732; Frentz: E 1732; Freytag: E 1732; Fröhlich: E 1732; Fuhrmann: E 1732

nach oben
G

Gade: E 1732; Gähde: E 1732; Gamratte: E 1732; Gatz: E 1732; Geehrt: E 1732; Geeler(?): E 1732; Gehrke: E 1732; Gehrt: E 1732; Glende: E 1732; Globcke: E 1732; Gloymann: E 1732; Gohrband: E 1732; Gohrbant: E 1732; Gorbant: E 1732; Gottschalck: E 1732; Gottschalk: E 1732; Gramal: E 1732; Gramall: E 1732; Gramaln: E 1732; Gramb: E 1732; Grambs: E 1732; Grantzow: E 1732; Grech: E 1732; Grell: E 1732; Grelle: E 1732; Grentz: E 1732; Grichen: E 1732; Griebenow: E 1732; Grothe: E 1732; Grumbs: E 1732; Gültzke: E 1732; Gutzke: E 1732; Gützkow: E 1732

nach oben
H

Halvpape: E 1732; Hammernick: E 1732; Handmann: E 1732; Hartke: E 1732; Hase: E 1732; Haße: E 1732; Häußler: E 1732; Hemmelrink: E 1732; Heße: E 1732; Heycke: E 1732; Heydebreck: E 1732; Heyen: E 1732; Hildebrand: E 1732; Hillebrant: E 1732; Höckendorf: E 1732; Höckendorff: E 1732; Höfer: E 1732; Hoffmann: E 1732; Hoffmeister: E 1732; Hökendorf: E 1732; Hollmann: E 1732; Holtz: E 1732; Holtzfuß: E 1732; Höpner: E 1732; Hotzfuß: E 1732; Hühne: E 1732; Hupe: E 1732

nach oben
J

Jach: E 1732; Jaffers: E 1732; Jaffert: E 1732; Jahn: E 1732; Jaschup: E 1732; Jeffe: E 1732; Jesche: E 1732; Jeschke: E 1732; Joch: E 1732; Jost: E 1732; Judas: E 1732; Judasch: E 1732

nach oben
K

Kadolf: E 1732; Kalf: E 1732; Karsten: E 1732; Kautze: E 1732; Keding: E 1732; Kempin: E 1732; Kettelhut: E 1732; Klähn: E 1732; Klawunde: E 1732; Kleeman: E 1732; Kleemann: E 1732; Kleist: E 1732; Klick: E 1732; Kluck: E 1732; Klüthke: E 1732; Knahcke: E 1732; Knübel: E 1732; Kollesch: E 1732; Köpcke: E 1732; Köpe: E 1732; Korth: E 1732; Köster: E 1732; Kotzeg: E 1732; Kotzog: E 1732; Krät: E 1732; Krauß: E 1732; Kreft: E 1732; Krentzien: E 1732; Krentzin: E 1732; Kreye: E 1732; Kruckow: E 1732; Krüger: E 1732; Krupp: E 1732; Kruse: E 1732; Kuhl: E 1732; Kühle: E 1732; Kujack: E 1732; Kunde: E 1732; Kurs: E 1732; Kusserow: E 1732; Kußfeldt: E 1732

nach oben
L

Lange: E 1732; Last: E 1732; Latotzke: E 1732; Lau: E 1732; Leck: E 1732; Lemcke: E 1732; Lemke: E 1732; Libbos: E 1732; Lickfett: E 1732; Lieckfett: E 1732; Lietze: E 1732; Lohse: E 1732; Lose: E 1732; Lowe: E 1732; Löwe: E 1732; Lübke: E 1732; Lüble: E 1732; Lucht: E 1732; Lückfett: E 1732; Lüdecke: E 1732; Lütcke: E 1732; Lütke: E 1732; Lütschwager: E 1732; Luttke: E 1732; Lüttke: E 1732; Lüttschwager: E 1732

nach oben
M

Maas: E 1732; Maaß: E 1732; Macholl: E 1732; Mademann: E 1732; Maltrock: E 1732; Mantzcke: E 1732; Mantzke: E 1732; March: E 1732; Marcks: E 1732; Marg: E 1732; Martzische: E 1732; Maß: E 1732; Meidow: E 1732; Merders: E 1732; Mette: E 1732; Meves: E 1732; Mewes: E 1732; Mielcke: E 1732; Mielke: E 1732; Mietzke: E 1732; Miljes: E 1732; Millies: E 1732; Milß (Millies): E 1732; Mitzcke: E 1732; Möller: E 1732; Mowe: E 1732; Müller: E 1732; Musche: E 1732

nach oben
N

Nähring: E 1732; Nasebant: E 1732; Neitzel: E 1732; Neße: E 1732; Neubüser: E 1732; Neumann: E 1732; Niegemann (Neumann): E 1732; Niemann: E 1732; NN: E 1732; Noack: E 1732; Noffcke: E 1732; Noffke: E 1732; Norck: E 1732; Norcks: E 1732

nach oben
O

Ohm: E 1732

nach oben
P

Pagel: E 1732; Pahlow: E 1732; Pamerening: E 1732; Panten: E 1732; Pape: E 1732; Papenfuß: E 1732; Parpart: E 1732; Peper: E 1732; Pieper: E 1732; Piggors: E 1732; Piggorsch: E 1732; Piggursch: E 1732; Pigors: E 1732; Pingel: E 1732; Pintzke: E 1732; Piper: E 1732; Plahte: E 1732; Plate: E 1732; Plathe: E 1732; Pollex: E 1732; Prahmschüver: E 1732; Prantzcke: E 1732; Prick: E 1732; Pricke: E 1732; Priebe: E 1732; Priem: E 1732; Pritzcke: E 1732

nach oben
R

Raggatz: E 1732; Rahn: E 1732; Ratzcke: E 1732; Ratzke: E 1732; Rauff: E 1732; Reck: E 1732; Rehmann: E 1732; Resch: E 1732; Retzen: E 1732; Riewold: E 1732; Rode: E 1732; Rodemerck: E 1732; Rodemerk: E 1732; Roggatz: E 1732; Rohde: E 1732; Rosch: E 1732; Rosen: E 1732; Rubow: E 1732; Rudenick: E 1732; Rudmer: E 1732; Runge: E 1732; Rutzen: E 1732

nach oben
S

Sackscheffsky: E 1732; Sawallisch: E 1732; Sawallische: E 1732; Scheele: E 1732; Scheile: E 1732; Schiewert: E 1732; Schilling: E 1732; Schippors: E 1732; Schmandke: E 1732; Schmandtke: E 1732; Schmid: E 1732; Schmidt: E 1732; Schmied: E 1732; Schnüttke: E 1732; Schönknecht: E 1732; Schramm: E 1732; Schröder: E 1732; Schüdpeltz: E 1732; Schuhmacher: E 1732; Schultz: E 1732; Schultze: E 1732; Schumacher: E 1732; Schünemann: E 1732; Schurwantz: E 1732; Schütpeltz: E 1732; Schwantz: E 1732; Schwartz: E 1732; Schwartze: E 1732; Schwartzesche: E 1732; Schwarz: E 1732; Schwerdtfeger: E 1732; Schwolow: E 1732; Seegler: E 1732; Seeglersche: E 1732; Segler: E 1732; Selck: E 1732; Selcke: E 1732; Silaf: E 1732; Silaff: E 1732; Silaffsche: E 1732; Sobck: E 1732; Sonder: E 1732; Steinfeldt: E 1732; Stöckmann: E 1732; Strehlow: E 1732; Struhk: E 1732; Stüve: E 1732; Stüwe: E 1732; Suchers: E 1732; Suchors: E 1732

nach oben
T

Terweden: E 1732; Thiegs: E 1732; Thieß: E 1732; Tietze: E 1732; Timme: E 1732; Tosch: E 1732; Totzke: E 1732; Tramborg: E 1732; Trenne: E 1732; Treptow: E 1732

nach oben
U

Unas: E 1732

nach oben
V

Vahlke: E 1732; Vanselow: E 1732; Varsbotter: E 1732; Vedler: E 1732; Vehlower: E 1732; Verwiebe: E 1732; Veyelahn: E 1732; Veylahn: E 1732; Vierkant: E 1732; Villmow: E 1732; Vilmow: E 1732; Völcker: E 1732; Voltzke: E 1732; Völtzke: E 1732; Voß: E 1732

nach oben
W

Warnin: E 1732; Warnoch: E 1732; Weber: E 1732; Webersche: E 1732; Wegner: E 1732; Weiher: E 1732; Weit: E 1732; Weitzig: E 1732; Wendt: E 1732; Went: E 1732; Wetzel: E 1732; Wetzig: E 1732; Wichmann: E 1732; Wiebe: E 1732; Wiedenhöfft: E 1732; Wiese: E 1732; Wilcke: E 1732; Wilde: E 1732; Willer: E 1732; Willmow: E 1732; Winckelmann: E 1732; Witt: E 1732; Wittche: E 1732; Witte: E 1732; Wockenfuß: E 1732; Woggen: E 1732; Woggon: E 1732; Wohlt: E 1732; Woit: E 1732; Woite: E 1732; Wolter: E 1732; Wolther: E 1732; Woyke: E 1732; Wutzmer: E 1732

nach oben
Z

Zache: E 1732; Zaddach: E 1732; Zeblin: E 1732; Zende: E 1732; Zeßin: E 1732; Ziebelle: E 1732; Ziebellsche: E 1732; Zilje: E 1732; Zitzcke: E 1732; Zühlche: E 1732; Zühlcke: E 1732

nach oben

                   E-mail: arrendator@charly.ping.de web-site:http://www.charly.ping.de
                    © Klaus-Dieter Kreplin, Am Südhang 14, D-58313 Herdecke 2001